A HÓNAP EMBERE
2013. március - A Hónap Embere

Madai Kriszta: Hiszek abban, hogy a világ válaszol az álmainkra

LifeGarden
Saját álmát már megvalósította azzal, hogy a reklámpszichológusi indulásától eltávolodva ma az egyéneket közvetlenül segítő coachként tevékenykedik, akinek gyakran éppen az a szerepe, hogy támogassa a hozzá fordulókat személyes álmaik életre keltésében.


Napjainkban egyre többen keserednek bele a hétköznapokba. Az életünket övező nehézségek, például a többes szerepelvárásoknak való megfelelés, az anyagi bizonytalanság vagy a munkaerőpiac helyzete miatt egyre kevésbé merünk álmodni. Érdekes, hogy még az üzleti életben sikereket elért vezetők között is jócskán vannak, akik dilemmákkal küzdenek hivatásukat, céljaikat és álmaikat illetően.
Valóban, munkám során én is érzékelem, hogy a szervezetek legmagasabb pozícióira eljutott vezetők közül is többen küzdenek olyan, az identitásukat meghatározó kérdésekkel, mint hogy mi is az igazi siker, milyen értékek mentén éljék az életüket, milyen célokat is kövessenek, azaz kik is ők valójában, és hol a helyük a világban. A feladatokba és a mindennapokba való belefeledkezés időszaka után – sokszor személyes krízis, például válás vagy betegség hatására – hiányérzetük támad, ilyenkor eljön az a pont, amikor fontosnak tartják az életüket meghatározó alapkérdések letisztázását. Gyakran ezek a dilemmák a fókuszpontok áthelyezését eredményezik, ami például a kapcsolataikra való odafigyelés erősítésében, vagy akár fiatalabb kollégák támogatásának felvállalásában (mentorálás, oktatás) nyilvánul meg.

Általánosságban úgy érzékelem, hogy ma az elakadások mögött az életünket övező bizonytalanság nagy szerepet játszik: olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy az abban való boldogulás, a saját fókuszunk megtalálása egészen új képességeket igényel részünkről. Elengedhetetlen, hogy kellően rugalmassá váljunk, azaz ismerjük meg az értékeinket, legyünk tudatosak a céljainkban, legyünk kapcsolatban önmagunkkal, az érzéseinkkel, figyeljünk a testünk jelzéseire, és vegyük észre a körülöttünk élők jelzéseit is. Mindezek alapján újra kell tanulnunk a tervezés "művészetét" is.

Hogy látod, milyen eszközök, vagy lépések segíthetnek bennünket abban, hogy ne belesüppedjünk a nehézségekbe, hanem a megváltozott feltételekhez alkalmazkodva aktívabban, tudatosabban alakítsuk életünket?

Bármilyen nehezítő körülményekkel is találkozunk életünk során, hinnünk kell abban, hogy ki tudunk lépni a problémáinkból. Természetesen vannak helyzetek, amelyekben ez könnyebb, van, amikor sokkal nehezebb. Van, amikor valóban képesek vagyunk a körülményeket megváltoztatni, továbblépni, de ha erre az adott pillanatban nincs is lehetőségünk, hatalmas változást hoz az, hogy az adott helyzetet hogyan értékeljük. És mindaz, ami bennünk történik, hat arra, hogy utána mi történik körülöttünk. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk, érdemes tudatosítanunk jelenlegi helyzetünket: nézzük meg, hogy a pillanatnyi állapot – ha mégoly nehéz is – mire szolgálhat, mit tanulhatunk belőle, milyen módon készítheti elő számunkra a továbblépés lehetőségét. Legyünk nyitottak arra, mi lehet a továbblépés, néha éppen olyan dolog, amelyre korábban egyáltalán nem is gondoltunk – gondolhattunk. És legyünk türelmesek, adjunk időt a változásnak. A türelem, az alázat ma nagyon nehéz szavak.

Kezdjük mindig azzal, hogy merjük megálmodni, hogy mit szeretnénk elérni!
Ez az attitűd sokunkra nem jellemző, gyakran meg sem engedjük magunknak, hogy álmodjunk, azonnal leintjük magunkat azzal, hogy "Á, ez teljesen lehetetlen, felejtsük is gyorsan el!". Gátló hiedelmeink sokszor megakadályoznak bennünket abban, hogy higgyünk magunkban és át merjük adni magunkat titkos vágyaink megvalósításának. "Nem vagyok elég jó!", "Nem vagyok rá képes!", "Én ezt nem érdemlem meg!". Ugye ismerősek ezek a gondolatok? A továbblépéshez elengedhetetlen, hogy átírjuk ezeket a gátló hiedelmeket, erősítsük inkább magunkban az ellenkezőjüket. Higgyük el és éljük meg, hogy "Képes vagyok rá!", "Megérdemlem, hogy...!", "Jó vagyok abban, hogy....!". Következő lépésként képzeljük el a vágyott állapot elérésekor életünkben bekövetkező változásokat! "Ha minden úgy alakul, ahogyan az a legmerészebb álmomban van, akkor hol kelek fel reggel az ágyból, ki van körülöttem, mit csinálok, mivel telik a napom?" Gondoljuk át, hogy milyen értékek rejlenek ezeknek a vágyaknak a mélyen, ezek segíthetnek bennünket céljaink megvalósításában. Ne keverjük össze az álmokat az álmodozással. Ami a kettőt elválasztja egymástól, az a tudatos cselekvés. Ehhez pedig nem kevés bátorság kell. Fontos, hogy álmaink merészek legyenek, az elérésükhöz vezető út azonban sok-sok apró lépésre épüljön. Azaz ne gondolkozzunk túl sokáig, lépjünk egyet, és az a lépés aztán már hoz változást, ahol újabb lehetőségek tűnhetnek fel, és ezzel újabb lépési lehetőségek, amelyek közül újra és újra kiválaszthatjuk, melyik lesz a következő.

Nagyon fontos, hogy keressünk támogatókat, akik mellettünk vannak, és segítenek abban, hogy merjünk változtatni. Akik bátorítanak, mintát adnak, akikhez kérdéseinkkel, kéréseinkkel fordulhatunk, akik megosztják velünk tapasztalataikat. Vannak, akik idegenkednek attól, hogy segítséget kérjenek, vagy akár elfogadják a felajánlott segítséget, pedig sokszor ebben rejlik a megoldás kulcsa. Elég csak az álláskeresésre utalni: miközben tudjuk, hogy az állások jelentős részét bizalmi alapon, ajánlás útján töltik be, mégis többek – talán szégyenérzettől vezérelve – elmulasztják kihasználni a kapcsolataikban lévő lehetőségeket. Támogatóként bárki számításba jöhet környezetünkben, akivel megoszthatjuk feladatainkat, akihez fordulhatunk kérdéseinkkel, vagy aki megosztja velünk tapasztalatait. Lehet ez a férjünk, a barátnőnk, a tanárunk, a főnökünk, bárki, aki segít bennünket eligazodni és egyensúlyozni a mindennapokban. Ugyanakkor a tapasztalat az, hogy a változásban gyakran nem a szűk környezetünk szereplői tudnak minket igazán támogatni. Érdemes tehát a kapcsolatrendszerünket bővíteni, és olyan személyeket keresni, akik az általunk vágyott területen mozognak.

Egy ideális változási folyamatot mutattál be az imént, de a valóságban sok-sok megingással, elkedvetlenedéssel, elbizonytalanodással kell szembenéznünk.

Valóban, ezzel számolnunk kell. A bizonytalanság, a félelem mind részei a változásnak. Ilyenkor a célunk biztos tudata az, ami segít, hogy ne adjuk fel. Fontos az is, hogy ne éljük meg kudarcként, ha valami nem működik azonnal. Vagy esetleg egyáltalán nem működik: gyakran kiderül "út közben", hogy amit elterveztünk, az nem működik, de feltárul helyette valami más. Ilyenkor hinnünk kell, hogy mindaz, ami történik, értünk van, hogy megtapasztaljunk, megtanuljunk valamit. Tévedés azt hinni, hogy a változtatások azonnal eredményre vezetnek. A bezáródó ajtóknak is jelentőségük van az életünkben, érdemes megfejteni az üzenetüket.

Munkád során sokat foglalkozol női kérdésekkel is. Mit gondolsz, mennyiben más ma nőként létezni, mint volt akár évtizedekkel ezelőtt?

A különböző szerepeink (anya, feleség, gyerek, munkatárs stb.) közötti egyensúlyozás nehézségei ma nagyon erősen megjelennek a mindennapjainkban. Egy kutatás szerint a női sikeresség kulcsa abban rejlik, hogy hogyan határozzuk meg az anyasághoz fűződő viszonyunkat, illetve hogy vannak-e körülöttünk támogatók. Az anyasághoz való viszonyunk ugyanis befolyásolja mind időben, mind sokkal mélyebb, lelki szinten azt, hogy az egyéb szerepeinkben mire van lehetőségünk, mire adunk magunknak "engedélyt". Azt, hogy én személyesen hogyan szeretnék és tudok anya lenni, nem is olyan könnyű megfejteni, hiszen mindannyian nagyon erős mintát hozunk a szerepeinkre vonatkozólag a gyerekkorunkból, illetve a jelenlegi társadalmi mintákból. Napi szinten mindez a sztereotípiákon keresztül hat ránk és befolyásolja azt, hogy hogyan látjuk magunkat, hogyan értékeljük a teljesítményünket, mit várunk magunktól egy-egy szerepben, és ezek az elvárások mennyire reálisak.

Itt említenék egy másik kutatási eredményt is, amely szerint a sikeres női vezetők nem engedik, hogy erős negatív érzelmeik "vegyék át a hatalmat". Általában a nők munkahelyi környezetben nem szívesen mutatják meg magukat, nem állnak ki, úgy érzik, hogy jó munkájuknak úgyis meg lesz a gyümölcse. A sikerességhez pedig igenis szükség van önmagunk vállalására és megmutatására. Sokszor nehezíti ezt, hogy a magukért kiálló, határozott nőket megbélyegzi a környezete. Mindez megint ahhoz vezet, hogy tudjuk, kik vagyunk, tudjuk mit akarunk, keressünk olyan környezetet, amely támogatja a megerősödésünket, céljaink megvalósítását. Legyünk tisztában erősségeinkkel és bátran építsünk azokra. A sikeresség szempontjából kiemelten fontos az is, hogy mennyire vagyunk optimisták, nem mindegy, hogy kudarc esetén akár egész személyiségünket megkérdőjelezzük, vagy inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mit tanulhatunk az adott helyzetből és hogyan lépünk tovább, mi a következő lépés.

Szakmai pályafutásod fontos állomását jelenti a coachként való munkád mellett a tanítás. A Coach Akadémia keretében vezetőket, HR szakembereket, coachokat segítesz tudásuk mélyítésében. Mit jelent számodra az oktatás?

Elsősorban kölcsönös tanulást. Ahol együtt, egymástól tanulunk – én is folyamatosan tanulok minden egyes ügyfelemtől, hallgatónktól, és persze a saját gyermekeimtől is. És mindemellett természetesen megosztom én is a tapasztalataimat. Hiszek abban, hogy az igazi érték tudásunk megosztása. Számomra fontos, hogy vissza tudjak adni valamit abból, amit kaptam a világtól, amit megtanultam, megtapasztaltam. De tudom azt, hogy ez egyfajta látásmód, és igazán kíváncsi vagyok minden egyes ember saját, személyes, egészen egyedi látásmódjára, hiszen ez árnyalja, gazdagítja az én tudásomat is. Hiszem és tapasztalom, hogy igazán boldoggá és sikeressé az adás képessége tehet bennünket.


A hónap embere
2015. június
2015. február
2015. január
2014. december
2014. november
2014. október
2014. szeptember
2014. július
2014. június
2014. április
2014. március
2013. november
2013. október
2013. augusztus
2013. február
2012. december
2012. november
2012. augusztus
2012. április
2012. március
2012. február
2011. november
2011. szeptember
2011. június
2011. május
2011. április
2011. március
 


VÁLLALATOKNAKCSALÁDOKNAK
Családi tervező rendelése
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

LEGOLVASOTTABB CIKKEK
Egy amerikai férfi, John Wood, akiről talán sose hallottunk nagyjából ötször tö...
Aludj jól!
Észrevettem, hogy az utóbbi években egyre több olyan emberrel ta...
A kommunikáció 10 aranyszabálya
Nem csupán pszichológusként, de üzletemberként, figyelmes társké...
Teljesítményt gátló kiáltás
Bizonyára mindannyiunk számára ismerős már az a tenisz meccseken...
Négy komoly tévhit a testbeszédről – Valóban érted a nonverbális jeleket?
Gyakori félreértés, hogy a testbeszéd vagy a nonverbális kommuni...
PARTNEREINKGYORS SZAKEMBER KERESŐAJÁNLÓ
"Mit kezdjek a gyerekkel, aki tíz év versenysport után egyszerűen abba akarja h...
Van 5 perced magadra? Csatlakozz Te is!

Azért, hogy minél több olvasónknak sikerüljön, Februá...
Van 5 perced magadra? Csatlakozz Te is!

Azért, hogy minél több olvasónknak sikerüljön, Februárt...


ESEMÉNYNAPTÁR
2017. december 13. 06:34


CÍMKEFELHŐ